Tư vấn luật bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm tử kì, đối tượng và các loại bảo hiểm tử kì

Bảo hiểm tử kì, đối tượng và các loại bảo hiểm tử kì

Bảo hiểm tử kỳ là một trong số những loại hình chính của bảo hiểm nhân thọ. Loại hình bảo hiểm tử kỳ sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm (tiền bảo hiểm) nếu người được bảo hiểm chết...

Loan Đặng
Loan Đặng13/7/2021
Thủ tục chốt sổ BHXH nhanh chóng nhất hiện nay

Thủ tục chốt sổ BHXH nhanh chóng nhất hiện nay

Chốt sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) là công việc cần làm ngay sau khi nghỉ việc. Tuy nhiên, thủ tục này được tiến hành như thế nào thì không phải ai cũng nắm rõ

Nhóm biên soạn
Nhóm biên soạn17/8/2020