Trương Văn Đăng
Trương Văn Đăng24 ngày trước

06 hình thức xử phạt ở trong lĩnh vực giáo dục

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt và mức tiền phạt trong lĩnh vực giáo dục như sau:

1. Hình thức xử phạt chính:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

b) Trục xuất;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Như vậy, trong việc xử phạt hành chính về lĩnh vực giáo dục thì cả hình phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung sẽ có 06 hình thức được nêu ở quy định trên.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206