Hỏi đáp Luật Thừa kế, Di chúc, Luật sư tư vấn luật Thừa kế, Di chúc toàn Quốc

Hỏi đáp - Thừa kế, Di chúc

221 Câu hỏi

Có được thừa kế tiền gửi ngân hàng?

Bố tôi bị tai nạn mất đột ngột, không để lại di chúc. Mẹ tôi muốn rút tiền trong tài khoản ngân hàng của bố tôi ra chi tiêu, có được không?

1 ngày trước 1 10

Cháu có được thừa kế cổ phần của ông nội hay không?

Khoản 3 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định như sau:Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của công ty.Mà theo Điều 651 Bộ luật Dân...

11 ngày trước 0 15

Con trai cả không được nhận thừa kế thì có phải trả nợ thay cha, mẹ không?

Căn cứ Điều 70 Luật Hôn nhân và gia đinh 2014 có quy định về quyền và nghĩa vụ của con cái như sau:1. Được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp...

11 ngày trước 0 14

Di chúc bằng văn bản có một người làm chứng được hay không?

Căn cứ Điều 634 Bộ luật dân sự 2015 quy định di chúc có người làm chứng như sau:Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc,...

11 ngày trước 0 16

Chỉ được lập di chúc tại văn phòng công chứng đúng không?

Căn cứ Điều 639 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:1. Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng viên tới chỗ ở của mình để lập di chúc.2. Thủ tục lập di chúc tại chỗ ở được tiến hành như thủ tục lập di chúc...

11 ngày trước 0 13

Ai là người công bố di chúc?

Căn cứ Khoản 1 Điều 647 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:Trường hợp di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng thì công chứng viên là người công bố di chúc.Như vậy, theo quy định pháp luật và...

11 ngày trước 0 16

Di chúc nếu bị rách nát thì được xem như không có di chúc

Căn cứ Khoản 1 Điều 642 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không...

11 ngày trước 0 17

Hàng xóm phải làm gì khi đang giữ bản di chúc của người khác?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 3 Điều 641 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:- Người lập di chúc có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc.- Người giữ bản di chúc có nghĩa vụ sau...

11 ngày trước 0 14

Có được nhờ người khác giữ bản di chúc của mình hay là không?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 641 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:1. Người lập di chúc có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc.2. Trường hợp tổ chức hành nghề công...

11 ngày trước 0 14

Thời điểm nào thì người lập di chúc được sửa đổi, bổ sung di chúc?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 640 Bộ luật dân sự 2015 có quy định như sau:Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di...

11 ngày trước 0 17