Chính sách mới

Giá xăng vượt 31.000 đồng một lít

Giá xăng vượt 31.000 đồng một lít

Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 600 đồng, RON 95 tăng 920 đồng và các mặt hàng dầu tăng 310-940 đồng một lít.

Minh Nguyễn
Minh Nguyễn 1/6/2022

Quy chế mẫu trao đổi thông tin hóa đơn điện tử

Ngày 23/5/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1727/TCT-QLRR hướng dẫn Quy chế mẫu trao đổi thông tin hóa đơn điện tử.

Minh Nguyễn
Minh Nguyễn 1/6/2022

Tham nhũng là gì? Các hành vi tham nhũng

Tham nhũng là gì? Các hành vi tham nhũng gồm những hàng gì nào?

Lena Phạm
Lena Phạm 22/3/2022
Điều kiện thi nâng ngạch công chức Bộ Công thương

Điều kiện thi nâng ngạch công chức Bộ Công thương

Đây là nội dung tại Quyết định 222/QĐ-BCT ngày 22/02/2022 Quy chế về tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng ngạch công chức và công tác cán bộ của Bộ Công thương.

Lena Phạm
Lena Phạm 11/3/2022

Hướng dẫn thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Đây là nội dung tại Công văn 793/BTTTT-THH ngày 05/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương.

Lena Phạm
Lena Phạm 11/3/2022
Quy định miễn sinh hoạt đảng đối với đảng viên

Quy định miễn sinh hoạt đảng đối với đảng viên

Sinh hoạt đảng là nhiệm vụ của mỗi đảng viên. Tuy nhiên, đảng viên có thể được miễn sinh hoạt đảng nếu thuộc các trường hợp dưới đây:

Minh Nguyễn
Minh Nguyễn 9/3/2022