Hệ thống hỏi đáp & tìm kiếm Luật Sư trực tuyến

Hệ thống kết nối Luật Sư giúp kết nối người dân với Pháp Luật một cách nhanh nhất!

Đặt câu hỏi

Hỏi đáp Hành chính

Có 234 câu hỏi

Khoảng thời gian được coi là căn cứ xác định thiệt hại được bồi thường

Xin hỏi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định các khoảng thời gian nào được coi là căn cứ xác định thiệt hại được bồi thường?

9 ngày trước 0 2

Thiệt hại được bồi thường

Xin hỏi theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước người bị thiệt hại được bồi thường những loại thiệt hại nào?

9 ngày trước 0 2

Hợp đồng cho thuê lại đất không được công chứng có được coi là có hiệu lực hay không?

Công ty S thuê 3.000m2 đất tại Khu công nghiệp M để làm mặt bằng sản xuất, sau đó đã cho Công ty K thuê lại. Hợp đồng cho thuê lại giữa hai Công ty chỉ được Ban quản lý khu công nghiệp xác nhận mà không được công chứng hoặc chứng...

9 ngày trước 0 3

Thủ tục công chứng: cần giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tôi sinh năm 1982. Năm 2007, tôi có mua được một thửa đất và đã được cấp Giấy chứng nhận đứng tên một mình tôi. Đến năm 2009 tôi kết hôn. Nay do nhu cầu của cuộc sống tôi muốn bán thửa đất mà mình đứng tên, nhưng đến khi ra...

9 ngày trước 0 1

Công chứng viên từ chối công chứng đúng hay sai?

Hợp đồng thế chấp đảm bảo cho hợp đồng tín dụng nay đã hết hạn (hợp đồng tín dụng). Khách hàng hoàn thành việc trả nợ. Nay khách hàng muốn vay khoản vay mới, Ngân hàng lập Hợp đồng tín dụng mới và yêu cầu công chứng Phụ...

9 ngày trước 0 2

Hủy bỏ văn bản công chứng về đất đai quy định như thế nào?

Hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, thuê, thuê lại quyền sử dụng đất; hợp đồng hoặc văn bản tặng cho quyền sử dụng đất; hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm...

9 ngày trước 0 3

Tổ chức hành nghề công chứng được công chứng những hợp đồng, giao dịch nào?

Theo quy định tại Điều 2, Luật Công chứng thì “Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch) bằng văn bản mà theo quy định của pháp...

9 ngày trước 0 1

Tại sao phải là giấy khai sinh bản sao

Tôi có con đang học lớp 8. Năm nay nhà trường nơi cháu học tổ chức cho các cháu học nghề. Hồ sơ yêu cầu nộp giấy khai sinh bản sao do phường nơi cháu khai sinh cấp. Tôi nộp photo có công chứng của giấy khai sinh chính song không được...

9 ngày trước 0 3

Giá trị của bản sao giấy khai sinh

Bản sao giấy khai sinh là việc cấp bản sao từ sổ gốc, do cơ quan đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao, có nội dung đúng với nội dung ghi trong sổ gốc. Bản sao giấy khai sinh có chứng thực là bản sao do cơ quan nhà...

9 ngày trước 0 3

Công chứng là gì?

Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch) bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự...

9 ngày trước 0 5