Hỏi đáp Luật Hôn Nhân Gia Đình, Luật sư tư vấn luật Hôn Nhân Gia Đình

Hỏi đáp - Hôn nhân, Gia đình

(601 câu hỏi)

Vợ chồng có được chia tài sản chung khi không ly hôn?

Theo khoản 1 điều 38 và điều 42 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ các trường hợp sau:Thứ nhất, việc chia tài sản chung làm ảnh...

2 tháng trước 0 117

Chồng có nghĩa vụ trả nợ thay vợ không?

Điều 37 Luật Hôn nhân gia đình (HN&GĐ) quy định vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản trong các trường hợp sau:- Phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp...

2 tháng trước 0 59

Chồng chết không để lại di chúc, vợ hai có được hưởng thừa kế?

Cha tôi vừa đột ngột qua đời và không để lại di chúc, vậy mẹ kế có được hưởng thừa kế hay không? Nếu hưởng thì tỷ lệ bao nhiêu?Cụ thể, cha mẹ tôi có tài sản chung là một căn nhà (cha và mẹ đứng tên trên sổ đỏ), năm...

3 tháng trước 1 89

Cán bộ ngoại tình sâu đậm đến mức nào sẽ bị phạt?

Tôi thấy một số cán bộ, công chức ở các địa phương bị phanh phui chuyện ngoại tình trong và ngoài công sở.Hình thức xử lý thường là khiển trách, cảnh cáo hoặc nặng hơn là khai trừ Đảng, đình chỉ công tác. Tuy nhiên,...

5 tháng trước 0 218

Giá trị tài sản chung của vợ chồng được xác định theo giá thị trường tại thời điểm giải quyết sơ thẩm vụ việc. Đúng hay sai?

Căn cứ khoản 5 điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP, giá trị tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ, chồng được xác định theo giá thị trường tại thời điểm giải quyết sơ thẩm vụ việc.

5 tháng trước 0 249

Bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì thanh toán cho bên kia phần chênh lệch. Đúng hay sai?

Căn cứ khoản 3 điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn...

5 tháng trước 0 250

Chồng ngoại tình dẫn đến ly hôn thì được chia tài sản chung ít hơn vợ. Đúng hay sai?

Căn cứ điểm d khoản 2 điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, điểm d khoản 4 điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền,...

5 tháng trước 0 227

Việc chia tài sản chung phải bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập. Đúng hay sai?

Căn cứ điểm c khoản 2 điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, điểm c khoản 4 điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến việc bảo vệ lợi ích chính đáng...

5 tháng trước 0 206

Công sức đóng góp vào khối tài sản chung của ai lớn hơn sẽ được chia nhiều hơn. Đúng hay sai?

Căn cứ điểm b khoản 2 điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, điểm b khoản 4 điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến công sức đóng góp của vợ, chồng...

5 tháng trước 0 266

Khi chia tài sản chung sau ly hôn, hoàn cảnh bên nào khó khăn hơn sẽ được chia phần tài sản chung nhiều hơn. Đúng hay sai?

Căn cứ điểm a khoản 2 điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, điểm a khoản 4 điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến hoàn cảnh của gia đình và của vợ,...

5 tháng trước 0 257