Hệ thống hỏi đáp & tìm kiếm Luật Sư trực tuyến

Hệ thống kết nối Luật Sư giúp kết nối người dân với Pháp Luật một cách nhanh nhất!

Đặt câu hỏi

Hỏi đáp Thuế

Có 2 câu hỏi

Khi nào được tạm nộp thuế thu nhập theo quy định mới?

Việc tăng mức giảm trừ gia cảnh có hiệu lực từ 1/7 vậy trong kỳ lương tháng 5-6 kế toán có được tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức mới hay không? (Bích Thùy) Ngày 2/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết...

13 ngày trước 0 6

Người nộp thuế có thêm 3 quyền từ ngày 1/7

Khi Luật Quản lý thuế năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7, người nộp thuế có nhiều quyền hơn so với quy định hiện hành. Các quyền mới bao gồm: 1. Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với...

13 ngày trước 0 4