Tiếng việt

Văn nghị luận và các đặc điểm của dạng văn nghị luận

Văn nghị luận và các đặc điểm của dạng văn nghị luận

Văn nghị luận là một trong những dạng văn phổ biến được đưa ra trong chương trình trung học. Để có thể đạt điểm cao trong dạng bài này,...

Kim Hồng
Kim Hồng 16/5/2023
Tính từ là gì? Có bao nhiêu loại tính từ trong tiếng Việt?

Tính từ là gì? Có bao nhiêu loại tính từ trong tiếng Việt?

Tính từ là một phần quan trọng trong cấu trúc câu tiếng Việt và được đưa vào chương trình học của hầu hết các cấp học. Vậy tính từ...

Kim Hồng
Kim Hồng 16/5/2023

Đại từ là gì? Các kiểu đại từ và ví dụ

Đại từ là loại từ vựng Tiếng Việt được người nói, người viết sử dụng để xưng hô hoặc dùng để thay thế cho danh từ (cụm danh...

Câu hỏi là gì? Ví dụ thực tế về câu hỏi trong cuộc sống

Trong thực tế chúng ta thường rất hay sử dụng câu hỏi, vậy câu hỏi là gì? làm sao để phân biệt câu hỏi so với các loại câu khác

Câu khiến là gì? Ví dụ thực tế về câu khiến trong cuộc sống

Câu cầu khiến là các câu sử dụng các từ ngữ cầu khiến như các từ hãy, đừng, chớ,… đi, thôi, nào… hay ngữ điệu cầu khiến; dùng để...

Menu Luật sư Hỏi đáp Việc làm Tài khoản