Luật Sư Tư Vấn, Giải Đáp Trực Tiếp, Online Về Luật Thừa Kế Mới Nhất

Thủ tục lập di chúc mới nhất phải biết

Theo quy định của pháp luật dân sự, di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Hiện nay, di chúc bằng văn bản bao gồm những di...

Lena Phạm
Lena Phạm 12/11/2021

Đã ly hôn, chồng chết vợ có được hưởng thừa kế?

Do cuộc sống thay đổi, hai vợ chồng không hợp nhau dẫn đến ly hôn. Tòa sơ thẩm đã đồng ý cho chúng tôi ly hôn và phân chia tài sản chung. Tuy nhiên, tôi không đồng ý với cách giải quyết của tòa...

Lena Phạm
Lena Phạm 11/9/2021

Tòa án trả đơn khởi kiện tranh chấp thừa kế giờ có khởi kiện lại được không?

Năm 2014, tôi có nộp đơn khởi kiện yêu cầu chia thừa kế là căn nhà đứng tên cha mẹ tôi. Tuy nhiên, tòa án trả đơn khởi kiện với lý do hết thời hiệu khởi kiện. Vừa rồi, người hàng xóm của...

Lena Phạm
Lena Phạm 11/9/2021