Luật Doanh Nghiệp, Hỏi đáp luật Doanh Nghiệp

Hỏi đáp - Doanh nghiệp

(549 câu hỏi)

Làm chưa hết năm, tôi có được thưởng tết?

Công ty tôi quy định nếu năm 2020 tăng trưởng hơn 10%, mỗi nhân viên thâm niên một năm trở lên được thưởng 1-3 tháng lương, theo hiệu suất công việc.Tính đến nay, công ty chắc chắn vượt kế hoạch. Tôi ký hợp đồng lao động 36...

2 tháng trước 0 0

Đối với tiền thưởng Tết, người lao động có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Theo điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, khoản 3 điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi, bổ sung năm 2021), tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy...

2 tháng trước 0 109

Người lao động có phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho tiền thưởng Tết?

Tiền thưởng Tết nói riêng, thưởng nói chung tại điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 là khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công.Căn cứ điểm a khoản 2 điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (đã được sửa đổi,...

2 tháng trước 0 101

Năm nay do Covid-19, doanh nghiệp được quyền không thưởng Tết cho người lao động. Đúng hay sai?

Căn cứ vào điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 và Quy chế thưởng của công ty, trường hợp công ty sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, người lao động hoàn thành công việc được giao và thỏa mãn điều kiện để được thưởng tết theo...

2 tháng trước 0 24

Quy chế thưởng của công ty phải được công khai cho người lao động. Đúng hay sai?

Căn cứ khoản 2 điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019, Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với...

2 tháng trước 0 110

Việc thưởng Tết (âm lịch, dương lịch) cho người lao động, có phải là bắt buộc?

Căn cứ khoản 1 điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019, thưởng Tết không mang tính chất bắt buộc. Việc thưởng Tết được người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành...

2 tháng trước 0 97

Công ty không được thưởng bằng hiện vật (gạo, mì tôm, dầu ăn...) thay cho tiền. Đúng hay sai?

Theo khoản 1 điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công...

2 tháng trước 0 21

Quy trình giải thể công ty TNHH một thành viên như thế nào?

Theo quy định hoặc có văn bản đề nghị giải thể công ty từ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định giải thể công ty thành lập Hội đồng giải thể để thẩm định đề...

2 tháng trước 0 43

Quyết định giải thể của công ty như trên có hợp lệ hay không?

Công ty cổ phần KH tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Trong quyết định giải thể của công ty không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mà chỉ có chữ ký của Phó Giám đốc. Trả lời: Theo quy định...

2 tháng trước 0 112

Hợp đồng còn hạn, tôi tự ý nghỉ việc khi sếp chưa đồng ý, có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 49 Luật Việc làm năm 2013, trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

2 tháng trước 0 80