Luật Doanh Nghiệp, Hỏi đáp luật Doanh Nghiệp

Hỏi đáp - Doanh nghiệp

(537 câu hỏi)

Thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn

1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng...

4 ngày trước 0 20

Thành lập Công ty TNHH một thành viên cần bao nhiêu vốn

1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài...

4 ngày trước 0 11

6 quy định về việc góp vốn của các loại hình doanh nghiệp hiện nay

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.2. Thành viên phải góp...

4 ngày trước 0 11

Cần bao nhiêu vốn để thành lập công ty?

Vốn điều lệ Theo khoản 34 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần...

4 ngày trước 0 25

Thủ tục chuyển đổi CTCP sang Công ty TNHH 1TV

Bước 1: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.Bước 2: Thời hạn giải quyết và trả kết quả hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanhPhòng...

4 ngày trước 0 7

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên mới nhất

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thời điểm hiện tại, doanh...

4 ngày trước 0 18

Những hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm

Điều 45 Luật cạnh tranh 2018 quy định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm bao gồm:2.1. Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh Trường hợp này được thể hiện cụ thể dưới các hình thức sau đây:Tiếp cận, thu thập...

15 ngày trước 0 14

Cạnh tranh không lành mạnh là gì?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Luật cạnh tranh 2018, hành vi cạnh tranh không lành mạnh là vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có...

15 ngày trước 0 30

Các đặc trưng của tài sản cố định là gì?

Về tài sản cố định hữu hình Căn cứ vào khoản 1 điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC, TSCĐ hữu hình là:TSCĐ hữu hình được hiểu là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản...

15 ngày trước 0 12

Tạm hoãn hợp đồng qua email, tôi có được nhận tiền hỗ trợ?

Do Covid-19, tôi và công ty không thể thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng bằng văn bản giấy.Hai bên thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động qua email thì người lao động có được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ hay...

15 ngày trước 0 10