Tư vấn luật doanh nghiệp

Vai trò của AI trong ngành công nghiệp logistics

Vai trò của AI trong ngành công nghiệp logistics

Ứng dụng AI là một bước tiến trong lĩnh vực vận tải và logistics, thông qua sự bùng nổ tăng trưởng thương mại điện tử B2C trên toàn thế giới.

Lena Phạm
Lena Phạm 15/9/2021
Luật sư giỏi tư vấn thành lập Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn mới nhất

Luật sư giỏi tư vấn thành lập Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn mới nhất

Luật sư giỏi tư vấn thành lập công ty mới nhất 2021, mỗi tháng có hàng chục ngàn doanh nghiệp mới thành lập vì thế dịch vụ thành lập công ty được các công ty luật cung cấp đã và đang thu hút...

Lena Phạm
Lena Phạm 4/8/2021
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay

Năm nay, người lao động được nghỉ một ngày vào thứ 4 (2/9), từ năm 2021 theo Bộ luật Lao động mới sẽ có 2 ngày nghỉ vào dịp này

Lena Phạm
Lena Phạm 22/8/2020
Công ty đại chúng là gì? Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

Công ty đại chúng là gì? Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ

Lena Phạm
Lena Phạm 20/7/2020
Công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia

Công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia

Theo Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, nêu rõ: Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện...

Lena Phạm
Lena Phạm 20/7/2020
Doanh nghiệp chưa hoạt động có cần phải kê khai thuế?

Doanh nghiệp chưa hoạt động có cần phải kê khai thuế?

Theo Điều 5 Nghị Định 139/2016/NĐ-CP hướng dẫn về lệ phí môn bài nêu rõ: Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ...

Lena Phạm
Lena Phạm 20/7/2020
Mã số doanh nghiệp là gì? Mục đích của việc cấp mã số doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp là gì? Mục đích của việc cấp mã số doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp là gì? Mục đích cấp mã số doanh nghiệp? Những vấn đề bạn đọc cần lưu ý về mã số doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành

Lena Phạm
Lena Phạm 20/7/2020
Một số thay đổi nổi bật của Luật doanh nghiệp 2020

Một số thay đổi nổi bật của Luật doanh nghiệp 2020

Kể từ ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp 2020 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Dưới đây là một số thay đổi nổi bật của Luật doanh nghiệp 2020.

Lena Phạm
Lena Phạm 20/7/2020
Một số điều cần biết khi tiến hành thủ tục tách doanh nghiệp

Một số điều cần biết khi tiến hành thủ tục tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp là gì? Theo đó, một doanh nghiệp (doanh nghiệp bị tách) có thể sử dụng một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ hiện có để tách thành một hay nhiều doanh nghiệp mới (doanh nghiệp...

Lena Phạm
Lena Phạm 20/7/2020
Công ty cổ phần là gì? Thủ tục thành lập công ty cổ phần?

Công ty cổ phần là gì? Thủ tục thành lập công ty cổ phần?

Theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần (Công ty CP) là doanh nghiệp, trong đó: – Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; – Cổ đông có...

Lena Phạm
Lena Phạm 20/7/2020