Thông tư, Nghị định mới được cập nhật liên tục

Quy định về mức thu, nộp, quản lí phí sử dụng tên miền và địa chỉ Internet

Quy định về mức thu, nộp, quản lí phí sử dụng tên miền và địa chỉ Internet

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2023/TT-BTC vào ngày 13/04/2023 nhằm quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng...

Kim Hồng
Kim Hồng 10/5/2023
Thông tư 18/2023/BTC về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Thông tư 18/2023/BTC về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Gần đây, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư nhằm quy định thủ tục thu,nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà...

Kim Hồng
Kim Hồng 10/5/2023
Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung nội dung về đầu tư vốn doanh nghiệp

Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung nội dung về đầu tư vốn doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 16/2023/TT-BTC vào ngày 17/03/2023 nhằm sửa đổi Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về đầu tư...

Kim Hồng
Kim Hồng 8/5/2023
Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Nghị định số 14/2023/NĐ-CP đã đưa ra quy định về chức năng, nhiệm vụ cũng như cơ cấu tổ chức của Bộ Tài Chính. Một số nội dung nổi...

Kim Hồng
Kim Hồng 8/5/2023
Sửa đổi, bổ sung việc xuất trình sổ hộ khẩu khi thực hiện thủ tục hành chính

Sửa đổi, bổ sung việc xuất trình sổ hộ khẩu khi thực hiện thủ tục hành chính

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu,...

Kim Hồng
Kim Hồng 7/5/2023
Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - Chi Lê

Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam - Chi Lê

Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2022/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương...

Kim Hồng
Kim Hồng 7/5/2023
Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ, lao động trong CQ hành chính và đơn vị công lập

Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ, lao động trong CQ hành chính và đơn vị công lập

Thông tư 5/2023/TT-BNV của Bộ Nội Vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan...

Kim Hồng
Kim Hồng 6/5/2023
Quy định thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp các dự án giao thông

Quy định thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp các dự án giao thông

Nghị định 15/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành nhằm quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự...

Kim Hồng
Kim Hồng 6/5/2023
Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông (THPT) chuyên

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông (THPT) chuyên

Vào tháng 2/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường...

Kim Hồng
Kim Hồng 5/5/2023
Nghị định sửa đổi quy định chế độ phụ cấp tại cơ sở Y tế công lập

Nghị định sửa đổi quy định chế độ phụ cấp tại cơ sở Y tế công lập

Ngày 15/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2023/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp ưu đãi theo...

Kim Hồng
Kim Hồng 4/5/2023
Menu Luật sư Hỏi đáp Việc làm Tài khoản