Hỏi đáp Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sư tư vấn luật Bảo hiểm xã hội

Hỏi đáp - Bảo hiểm

207 Câu hỏi

Bảo hiểm y tế có trả phí xét nghiệm Covid-19?

Tôi đang đăng ký về quê nhưng phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19. Bảo hiểm y tế có chi trả phí xét nghiệm tại bệnh viện vào mục đích này không?

1 ngày trước 1 6

Có được đóng bảo hiểm xã hội nhiều hơn để hưởng lương hưu cao?

Tiền lương hằng tháng của tôi là 12 triệu đồng, nhưng công ty chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho tôi với mức lương là 6 triệu đồng. Tôi có thể đóng bảo hiểm xã hội ở mức nhiều hơn để sau này về già được hưởng lương hưu cao...

5 ngày trước 1 31

Tôi muốn nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân thì thủ tục thế nào?

Để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân, ông/bà thực hiện kê khai số tài khoản cá nhân, ngân hàng nơi mở tài khoản vào tờ khai “Thông báo thay đổi thông tin người hưởng” theo Mẫu số 2-CBH ban hành kèm theo Quyết định...

11 ngày trước 0 17

Tôi có thể đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh nào?

Khoản 1, Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế và Điều 8 và 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh sau: - Cơ sở khám, chữa bệnh...

11 ngày trước 0 17

Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Bảo hiểm thế nào?

Tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định:Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thi hành nhiệm vụ được hưởng trợ cấp bệnh...

11 ngày trước 0 16

Những trường hợp nào được đổi thẻ BHYT? trình tự, thủ tục đổi thẻ BHYT như thế nào?

1. Thẻ BHYT được đổi trong trường hợp sau đây:- Rách, nát hoặc hỏng;- Thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu; - Thông tin ghi trong thẻ không đúng. 2. Người tham gia BHYT cần đổi thẻ BHYT đến cơ quan BHXH tỉnh, huyện; ghi Tờ khai tham gia,...

11 ngày trước 0 19

Trách nhiệm của BHXH Việt Nam trong thực hiện BHYT?

1. Tổ chức BHYT có chức năng thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT.2. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức BHYT.

11 ngày trước 0 20

Khi nào thì doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký nội quy lao động?

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

11 ngày trước 0 19

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động gồm những bước nào?

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động gồm 3 bước như sau: - Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh. - Bước...

11 ngày trước 0 17

Khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung mức lao động, doanh nghiệp có phải gửi tới cơ quan nhà nước để đăng ký không?

Khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung mức lao động, doanh nghiệp phải thực hiện gửi tới cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt cơ sở sản xuất để theo dõi, quản lý.

11 ngày trước 0 19