Hỏi đáp Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sư tư vấn luật Bảo hiểm xã hội

Hỏi đáp - Bảo hiểm

(240 câu hỏi)

Tôi phải làm gì để được nhận tiền từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

Theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021, tôi thuộc diện được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.Vây tôi phải làm những thủ tục gì để nhận được tiền? Bao giờ tiền sẽ về tài khoản?

8 ngày trước 0 20

Bệnh binh được hưởng trợ cấp gì trong chính sách mới?

Bố tôi là bệnh binh, thương tật 47%. Tôi được biết có chính sách mới cho bệnh binh, vậy bố tôi sẽ được hưởng chế độ cụ thể như thế nào?

29 ngày trước 1 36

hời hạn báo tăng BHXH là khi nào?

Căn cứ quy định này, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động hoặc tuyển dụng, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản, nộp hồ sơ đăng ký tham gia BHXH và thực hiện điều chỉnh với cơ quan BHXH.

1 tháng trước 0 77

Trường hợp nào doanh nghiệp phải báo tăng BHXH?

Căn cứ quy định này, khi doanh nghiệp có thêm người lao động tương đương với tăng số lượng người lao động tham gia đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp… đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ có thay đổi về thông tin của...

1 tháng trước 0 39

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Quy định các chế độ bảo hiểm xã hội Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về chế độ bảo hiểm. Cụ thể:Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ:- Ốm đau- Thai sản; - Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; -...

1 tháng trước 0 39

Quy định đối tượng đóng bảo hiểm xã hội

Theo Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) như sau:1. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động...

1 tháng trước 0 68

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng có việc làm thì giải quyết thế nào?

Người lao động được Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Việc chi trả được diễn ra...

1 tháng trước 0 35

Có thể ủy quyền nhận bảo hiểm thất nghiệp không?

Người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì chuẩn bị và nộp hồ sơ tới Trung tâm dịch vụ việc làm để được xem xét, giải quyết. Trong trường hợp đặc biệt thì người lao động có thể ủy quyền cho người...

1 tháng trước 0 35

Các điều kiện để đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong thời hạn 06 tháng, trong đó có thể nghỉ việc trước thời điểm sinh con tối đa 02 tháng.Tuy nhiên, người lao động nữ hoàn...

1 tháng trước 0 68

Đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình ở đâu?

Người dân đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại trụ sở cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện, tỉnh; các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: UBND cấp xã, Bưu điện, Hội đoàn thể...

1 tháng trước 0 40