Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân1 năm trước

Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cơ quan tôi có ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm xây dựng, trong quyết định có 2 nội dung là phạt tiền và khắc phục hậu quả. Quá thời hạn quy định nhưng người vi phạm không đóng tiền phạt và không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Các cơ quan chuyên môn có đề xuất cưỡng chế.
Qua việc nghiên cứu các mẫu hướng dẫn theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/8/2017 thì thấy không có mẫu quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (gồm 2 phần buộc nộp phạt và khắc phục hậu quả). Trong các mẫu có mẫu riêng về cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và quyết định cưỡng chế thu tiền lại riêng biệt nhau. Vậy tôi xin hỏi, trường hợp trên có phải ban hành 2 quyết định riêng biệt là quyết định cưỡng chế thu tiền và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả không?
79

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận