Ban hành 2 văn bản cùng số là đúng hay sai?

1. Hiệu trưởng một trường cao đẳng công lập ban hành hai quyết định, một về bổ nhiệm viên chức (a), một về gia hạn Quy chế chi tiêu nội bộ của năm trước (b) có cùng một số văn bản, cùng ngày ban hành và ngày hiệu lực. Trong đó, quyết định (a) có trong hệ thống quản lý văn bản của UBND tỉnh còn quyết định (b) chỉ cung cấp bản sao cho một cá nhân ở đơn vị.
2. Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH quy định “Quy chế tổ chức, hoạt động của trường cao đẳng do hiệu trưởng ban hành theo quyết nghị của hội đồng trường…”.
Hiệu trưởng một trường cao đẳng nghề công lập đã ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động ghi là “Căn cứ Nghị quyết số … của Hội đồng trường….” nhưng thực tế không hề có nội dung nào về Quy chế tổ chức, hoạt động trong Nghị quyết số … này.
Xin hỏi các hành vi này vi phạm quy định pháp luật nào, sẽ bị xử lý ra sao?
Trân trọng cảm ơn
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477