Xuân Trường
Xuân Trường2 tháng trước

Bệnh viện giữ chứng chỉ hành nghề của điều dưỡng viên có đúng không?

Hiện tại em đang là điều dưỡng của một bệnh viện tư, vừa rồi em có nộp đơn xin nghỉ nhưng bệnh viện không trả lại chứng chỉ hành nghề gốc cho em, ngày xưa khi ký hợp đồng vào làm việc thì bệnh viện giữ chứng chỉ hành nghề của em. Bây giờ bệnh viện không trả lại chứng chỉ hành nghề gốc của em có đúng không?
24

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận