Davil Trần
Davil Trần1 năm trước

Cán bộ cấp xã có được ra quyết định đình chỉ thi công hay không?

Đề nghị cho biết cán bộ quản lý xây dựng cấp xã có được quyền ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị hay không?
81

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận