Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền phạt đến 1 tỷ đồng trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng?

Căn cứ Điều 77, Điểm b khoản 2 Điều 78 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt như sau:

Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền đến 100.000.000 đồng.

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Phạt tiền: Đến 1.000.000.000 đồng đối với lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng.

Như vậy, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền phạt đến 1.000.000.000 đồng, do đó không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877