Dương Đăng
Dương Đăng11 tháng trước

Chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở

Tôi đang sử dụng diện tích đất gần 1000m2 từ trước năm 1980. Khi tiến hành làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ quan có thẩm quyền chỉ công nhận được 200m2 đất ở và hơn 700m2 đất vườn. Hỏi:
(i) Tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở có được không?
(ii) Nếu được chuyển mục đích sử dụng đất, tôi cần làm những thủ tục gì?
56

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận