Dương Đăng
Dương Đăng1 năm trước

Chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 18/7/2013. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Ngày 20/12/2017, khi đi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công chứng yêu cầu đưa tên cháu nội của tôi sinh ngày 16/7/2013 (chỉ trước 02 ngày khi được cấp sổ) vào hợp đồng với tư cách thành viên hộ gia đình và do cha cháu là đại diện ký hợp đồng. Xin hỏi: Yêu cầu của công chứng như vậy có đúng không?
108

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận