Có bắt buộc công khai sao kê tiền từ thiện?

Vừa qua tôi thấy có nghệ sĩ công bố cả nghìn trang sao kê tiền từ thiện. Vậy những người không công khai thông tin sao kê thì có vi phạm pháp luật không?
Ý kiến (1)
 1. Ái Linh
  Việc công khai hay không công khai thông tin sao kê tài khoản nhận tiền từ thiện là quyền của các nghệ sĩ hay bất cứ cá nhân nào.\

  Bởi, Điều 13 Luật các Tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin cho chủ tài khoản về giao dịch và số dư theo thỏa thuận với chủ tài khoản.

  Khoản 2 Điều 14 luật này và Nghị định 117/2018 của Chính phủ cũng quy định nhân viên, người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến tài khoản tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng.

  Căn cứ vào các quy định trên, có thể thấy rằng, thông tin giao dịch và số dư trên tài khoản của chủ tài khoản được xem là bí mật thông tin của họ. Ngân hàng hoặc các cá nhân có liên quan không được cung cấp các thông tin này cho chủ thể khác. Hơn nữa, pháp luật hiện hành không có bất cứ một quy định nào xác định chủ tài khoản phải có nghĩa vụ công khai sao kê tài khoản của mình khi có yêu cầu từ các cá nhân, tổ chức khác.

  Tuy nhiên, các tài liệu sao kê tiền từ thiện chỉ thể hiện thông tin về số tiền chuyển vào và số tiền được rút ra khỏi tài khoản, chứ không có giá trị trong việc chứng minh chủ thể đã sử dụng, phân bố số tiền đó trong thực tế ra sao. Việc sao kê tài khoản không có ý nghĩa quyết định cho việc chứng minh chủ tài khoản có sử dụng số tiền nhận từ thiện hợp pháp hay không.

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699