Loan Đặng
Loan Đặng1 tháng trước

Có được dùng vàng thanh toán mua bán nhà đất?

Hàng xóm mở lời mua lô đất 100 m2 và ngôi nhà cấp 4 trên đất của tôi với giá 19 lượng vàng miếng SJC, tôi cũng muốn bán và định lấy vàng cất giữ cho tiện. Tôi có được phép lấy vàng miếng thay vì bằng tiền như thông thường hay không?
45
Ý kiến (1)
 1. Nguyễn Văn Nam
  Nguyễn Văn Nam1 tháng trước
  Theo khoản 4 điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán là hành vi vi phạm pháp luật.

  Do đó, người dân không được dùng vàng làm phương tiện thanh toán khi mua bán nhà đất nói riêng và các hoạt động mua bán nói chung.

  Căn cứ điểm b khoản 3 điều 3, điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, nếu người dân dùng vàng làm phương tiện thanh toán sẽ bị phạt cảnh cáo. Trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng, tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi.

  Theo tôi, để đảm bảo việc mua bán nhà đất của bạn được thực hiện đúng quy định pháp luật, bạn và hàng xóm phải thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam như thông thường.

  Sau khi nhận tiền từ người mua nhà đất, nếu bạn có nhu cầu có thể đến các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng để mua vàng miếng.

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896