Mai Anh
Mai Anh1 tháng trước

Có được kiểm soát tin nhắn riêng tư của con dưới 18 tuổi?

Mọi người đều có quyền bất khả xâm phạm đối với bí mật, riêng tư, kể cả người trong gia đình. Việc bố mẹ kiểm soát tin nhắn của con sẽ bị coi là xâm phạm đời tư của con.

Khoản 2 điều 21 Hiến pháp 2013 quy định, không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác. Mọi sự riêng tư của cá nhân đều được bảo đảm an toàn và bí mật.
40
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896