Khang Nguyễn
Khang Nguyễn1 tháng trước

Có được tách khẩu khi chồng cũ không đồng ý?

Vẫn ở chung nhà với chồng cũ sau ly hôn, nay tôi muốn tách khẩu nhưng anh ấy (chủ hộ) không đồng ý. Tôi tự làm có được không?
172
Ý kiến (1)
 1. Công ty Luật AZ
  Công ty Luật AZ1 tháng trước
  Theo khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú năm 2020, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau:

  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

  - Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

  Như vậy, việc chồng cũ của bạn đồng ý hay không đồng ý cho bạn được tách hộ không ảnh hưởng đến quyền được tách hộ của bạn. Đây cũng là điểm mới quan trọng của Luật Cư trú năm 2020 so với Luật Cư trú cũ trước đây (khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 Luật Cư trú năm 2007 quy định muốn tách hộ khẩu phải được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản).

  Hồ sơ, trình tự, thủ tục tách hộ được thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 25 Luật Cư trú năm 2020, cụ thể:

  Bạn cần chuẩn bị đầy đủ: tờ khai thay đổi thông tin cư trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn như Bản án có hiệu lực của tòa án và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

  Sau khi chuẩn bị xong, bạn nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký cư trú. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú sẽ thẩm định, cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho bạn về việc đã cập nhật thông tin. Trường hợp từ chối giải quyết tách hộ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206