Phương Thảo Paris
Phương Thảo Paris5 ngày trước

Có quyền thu hồi đất của mẹ Việt Nam anh hùng?

Nhà tôi có giấy tờ sổ đỏ hợp lệ mà tại sao nhà nước thu hồi đất,trong khi đó mẹ tôi là mẹ anh hùng, trong khi đó có nhà của mẹ anh hùng mà đối thu hồi, tôi hỏi như vậy nhà nước quyết định như vậy là đúng hay sai?

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận