Nguyễn Hùng Dũng
Nguyễn Hùng Dũng26 ngày trước

Đăng hình ảnh trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên mà không được sự đồng ý của trẻ là vi phạm pháp luật

Khoản 1 Điều 21 Luật Trẻ em năm 2016 quy định, trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ.

Điều 33 Nghị định 56/2017 của Chính phủ quy định, thông tin bí mật, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em là các thông tin về: tên, tuổi, đặc điểm nhận dạng cá nhân, thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án, hình ảnh cá nhân...

Khoản 11 Điều 6 Luật Trẻ em năm 2016 quy định, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em.

Căn cứ vào quy định trên, việc đăng tải hình ảnh trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của trẻ và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ thì mới hợp pháp. Tức nếu đăng tải hình ảnh trẻ em trên 7 tuổi mà không được trẻ đồng ý là vi phạm pháp luật.
47
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206