Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai

Tùy theo từng quan hệ, chủ thể và đối tượng giữa các bên tham gia, GSP sẽ giúp khác hàng tư vấn để hiểu về quyền và lợi ích của mình và giúp khách hàng giải quyết phù hợp theo quy định của pháp luật

  Tùy theo từng quan hệ, chủ thể và đối tượng giữa các bên tham gia, GSP sẽ giúp khác hàng tư vấn để hiểu về quyền và lợi ích của mình và giúp khách hàng giải quyết phù hợp theo quy định của pháp luật,.

  Dịch vụ Luật Sư về đất đai tại GSP

  Công ty Luật TNHH Global Surplus cung cấp dịch vụ luật sư về đất đai bao gồm: Tư vấn quy định pháp luật về đất đai, tư vấn về giao dịch, hợp đồng về đất đai, đại diện tham gia tranh tụng giải quyết tranh chấp về đất đai như sau:

  Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý về Đất đai

  ️ Luật sư tư vấn thủ tục cấp, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ);

  ️ Tư vấn quy định pháp luật đất đai về hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất và tư vấn chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất;

  ️ Tư vấn quy định pháp luật đất đai về trình tự và thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  ️ Luật sư tư vấn thủ tục chuyển nhượng, sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  ️ Luật sư tư vấn quy định pháp luật liên quan đến chuyển nhượng và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Tư vấn chuẩn bị, soạn thảo các hợp đồng (chuyển nhượng, tặng cho…) quyền sử dụng đất, soạn thảo di chúc, phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất

  ️ Tư vấn pháp luật đất đai và các quy định khác liên quan đến trình tự, thủ tục sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

  ️ Tư vấn và thực hiện các yêu cầu sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

  ️ Luật sư tư vấn luật đất đai về thủ tục cho tặng nhà đất; thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất;

  ️ Luật sư tư vấn về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất;

   Luật sư tư vấn quy định pháp luật và chuẩn bị hồ sơ đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

   Tư vấn pháp luật đất đai về trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

   Luật sư tư vấn các quy định pháp lý khác liên quan đến vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

  ️ Luật sư tư vấn về thủ tục xin cấp, thuê đất cho doanh nghiệp;

  ️ Tư vấn về vấn đề khiếu nại, và giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến luật đất đai về thu hồi, bồi thường trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư;

  ️ Tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý về nhà và quyền sử dụng đất như: xóa nợ thuế, sang tên, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ);

  ️ Luật sư tư vấn pháp luật đất đai và quy định liên quan đến soạn thảo các văn bản, giao dịch và hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất như: Chuyển nhượng nhà đất, chuyển đổi nhà đất , tặng cho nhà đất , thừa kếnhà đất, thế chấp nhà đất, cho thuê nhà đất , góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất;

  Dịch vụ luật sư đại diện và tham gia tranh tụng về đất đai

  - Luật sư tiếp nhận thông tin, tư vấn, nghiên cứu hồ sơ đất đai và tham gia tranh tụng về đất đai

  - Luật sư tư vấn, đại diện theo ủy quyền cho khách hàng tham gia quá trình đàm phán, kí kết hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà đất tại tòa án và cơ quan hành chính;

  - Khi có yêu cầu của bạn về giải quyết tranh chấp về đất đai, Công Ty Luật TNHH Global Surplus nhận và cử luật sư tham gia tố tụng, đàm phán, giải quyết tranh chấp nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của bạn trong vụ việc tranh chấp đất đai, nhà ở ....

  - Tư vấn các quyền và nghĩa vụ của các bên trong tranh chấp đất đai, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện.

  - Tư vấn về giao dịch, Hợp đồng đối với Đất đai, nhà ở

  Tư vấn về hình thức hợp đồng liên quan đến đất đai, nhà ở

  - Cách thức lập hợp đồng mua bán nhà đảm bảo đúng quy định, đầy đủ các nội dung cần có của một hợp đồng mua bán nhà;

  - Tư vấn hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu;

  ️Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên

  Luật sư tư vấn quy định về Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà ở, bao gồm:

  - Các quy định về việc bàn giao nhà và yêu cầu bên mua nhận nhà;

  - Các quy định về giao tiền và phương thức giao tiền đảm bảo số lượng và tránh rủi ro;

  - Tư vấn thủ tục mua bán và hợp pháp hoá nhà đất đúng thời hạn và đúng trình tự pháp luật;

  - Tư vấn các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên mua.

  - Các vấn đề về các hạn chế quyền sở hữu đối với nhà mua bán;

  - Các quy định về bảo quản nhà đã bán trong thời gian chưa giao nhà;

  - Các quy định về thủ tục bàn giao nhà và hồ sơ nhà mua bán;

  - Các thủ tục mua bán nhà theo quy định của pháp luật.

  Giải đáp thắc mắc về Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà ở như:

  - Tư vấn cách thức yêu cầu bên bán nhà bàn giao nhà và hồ sơ giấy tờ đúng thời hạn;

  - Tư vấn cách thức trả tiền mua nhà đảm bảo sự an toàn và đầy đủ;

  - Tư vấn cách thức phối hợp với bên bán để hoàn thiện thủ tục sang tên;

  -️ Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồn

  - Tư vấn các nội dung cần thể hiện trong hợp đồng;

  - Tư vấn phương thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ giao nhà:

  - Tư vấn thời điểm thanh toán và thời điểm bàn giao;

  - Tư vấn xây dựng quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

  - Tư vấn các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;

  - Tư vấn các trường hợp Hợp đồng vô hiệu;

  - Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp

  - Tư vấn xây dựng Phụ lục hợp đồng;

  - Các nội dung khác có liên quan:

  -️ Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng, chấm dứt, huỷ bỏ HĐ

  - Tư vấn pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng;

  - Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực.

  - Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật;

  - Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên;

  -️ Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho các bên trong quan hệ Hợp đồng về đất đai, nhà ở

  - Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

  - Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

  - Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền;

  Mọi thông tin chi tiết về gói dịch vụ vui lòng liên hệ:

   Công ty  LUẬT TNHH GLOBAL SURPLUS

   Địa Chỉ: Số 137/9 Đường 59, P.14, Q.Gò Vấp, TP HCM

   Website: www.ort.com.vn ; Email: globalsurplus59@gmail.com
  Đánh giá - Nhận xét từ khách hàng
  4/5
  1 nhận xét
  Trần Thảo
  Trần Thảo

  Dich vụ tốt giá phù hợp, hỗ trợ tư vấn nhanh

  Liên hệ tư vấn
   
  Viết tiếng Việt có dấu, không quá 300 ký tự