Thảo My
Thảo My22 ngày trước

Đồng nghiệp nam nhìn phụ nữ với ánh mắt thiếu nghiêm túc, là quấy rối?

Ánh mắt thiếu nghiêm túc của đồng nghiệp nam chỉ bị coi là quấy rối tình dục nếu nó mang tính tình dục hoặc gợi ý tình dục, căn cứ khoản 2 điều 84 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Ví dụ người có ánh mắt thiếu nghiêm túc với mục đích bông đùa, trêu chọc để tạo niềm vui cho phụ nữ thì không thể gọi là quấy rối tình dục. Ngược lại, nếu dùng ánh mắt thiếu nghiêm túc để gạ tình, người này có thể bị tố giác về hành vi quấy rối tình dục.

Tuy nhiên, việc xác định mục đích của ánh mắt thiếu nghiêm túc không dễ dàng. Người bị quấy rối trong trường hợp này cần quay hình, tìm người làm chứng hoặc lấy hình ảnh qua camera để làm bằng chứng tố giác.
21
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896