Giải quyết việc tạm hoãn gọi nhập ngũ

Anh Nguyễn Quốc B, 18 tuổi, cư trú tại xã H huyện L. Tháng 5 năm 2006, theo thông báo của địa phương về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, anh B đã đến khám sức khoẻ tại Hội đồng khám sức khoẻ huyện L và được đánh giá là đủ sức khoẻ để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ban chỉ huy quân sự huyện L đã ghi tên anh B vào danh sách công dân sẵn sàng nhập ngũ. Tháng 8-2006, anh B nhận được giấy báo trúng tuyển vào Trường Trung cấp kỹ thuật của tỉnh, vì vậy, anh B đã làm đơn gửi UBND xã xin được xem xét hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự để nhập học ở Trường này. Tuy nhiên, đề nghị của anh B không được chấp nhận và Xã đội trưởng báo cáo với Chủ tịch UBND xã là nếu anh B không nhập ngũ thì xã sẽ không đạt chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ năm 2006. Chủ tịch UBND xã sẽ giải quyết trường hợp này như thế nào?
Ý kiến (1)
 1. Luật sư Hà Nội
  Luật sư Hà Nội1 năm trước
  Phân tích tình huống

  Đây là một tình huống tương đối phổ biến ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Để giải quyết tình huống này, Chủ tịch UBND xã phải vận dụng các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981 (đã được sửa đổi, bổ sung các năm 1990, 1994, 2005, sau đây gọi là Luật Nghĩa vụ quân sự); Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự; Luật Giáo dục năm 2005.

  Về thẩm quyền giải quyết

  Theo quy định tại Điều 29 Luật Nghĩa vụ quân sự, một trong những đối tượng được hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình là người đang học ở các trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học do Chính phủ quy định. Như vậy, mặc dù anh B có tên trong danh sách công dân sẵn sàng nhập ngũ nhưng có giấy gọi nhập học của Trường Trung cấp kỹ thuật thì hoàn toàn có quyền xin hoãn gọi nhập ngũ để nhập học tại trường.
  Theo quy định tại Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự, thẩm quyền ra quyết định hoãn gọi nhập ngũ thuộc về UBND cấp huyện trên cơ sở đề nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện. Như vậy, trong trường hợp này, nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã là xem xét việc xin hoãn gọi nhập ngũ của anh B và báo cáo với UBND xã. Việc đồng chí Xã đội trưởng có ý kiến đề nghị không xem xét hoãn gọi nhập ngũ đối với anh B chỉ là ý kiến để Chủ tịch UBND xã tham khảo khi có ý kiến đề nghị với Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện quyết định.

  Về trình tự, thủ tục giải quyết

  - Sau khi nhận được đơn xin hoãn gọi nhập ngũ của anh B, Chủ tịch UBND xã giao cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã (mà cụ thể là đồng chí xã đội trưởng) nghiên cứu, xem xét để báo cáo với Chủ tịch UBND xã về trường hợp xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự của anh B. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã cần lưu ý kiểm tra các loại giấy tờ có liên quan đến anh B gồm có đơn xin tạm hoãn gọi nhập ngũ; phiếu đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự huyện cấp; phiếu khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự; giấy gọi nhập học Trường Trung cấp kỹ thuật do Hiệu trưởng nhà trường ký.

  - Sau khi xem xét các điều kiện và các giấy tờ nói trên, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã có trách nhiệm báo cáo và đề nghị với Chủ tịch UBND xã về việc có đồng ý cho anh B tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không, nếu không đồng ý thì phải nêu rõ nguyên nhân.

  - Trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, Chủ tịch UBND xã báo cáo bằng văn bản với UBND huyện về trường hợp của anh B. Trong báo cáo cần đưa ra kiến nghị chính thức của UBND xã. Trong trường hợp không đề nghị để anh B tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự thì phải nêu lý do cụ thể là nếu anh B không nhập ngũ đợt tháng 9 năm 2006 thì sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu chung. Trong trường hợp đề nghị để anh B được hoãn gọi nhập ngũ thì cũng đề xuất phương án giải quyết, ví dụ, xem xét gọi một công dân khác nhập ngũ hoặc chuyển chỉ tiêu nhập ngũ sang năm tiếp theo.

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896