Loan Đặng
Loan Đặng2 tháng trước

Giấy chứng sinh sai tên người mẹ cách đây 3 năm có được làm giấy khai sinh hay không?

Khi làm giấy khai sinh cán bộ hộ tịch sẽ kiểm tra đối chiếu thông tin trên các giấy tờ, hồ sơ làm thủ tục khai sinh. Trường hợp không khớp thông tin, rất có khả năng họ sẽ yêu cầu mình đính chính và sẽ từ chối đăng ký. Cho nên trong trường hợp này, bạn nên đi làm lại giấy chứng sinh rồi hãy đi làm giấy khai sinh cho cháu.

Điểm a Khoản 3 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định về thủ tục cấp lại Giấy chứng sinh, cụ thể:

Trường hợp đã cấp Giấy chứng sinh mà phát hiện có nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh: bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ phải làm Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp Giấy chứng sinh cho trẻ lần đầu. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng sinh có nhầm lẫn để hủy, đơn và giấy tờ chứng minh được lưu cùng với bản lưu cũ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Giấy chứng sinh được cấp lại phải ghi rõ số, quyển số của Giấy chứng sinh cũ và đóng dấu “Cấp lại”. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 03 ngày làm việc.

Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn: đối với trường hợp nhầm lẫn về họ tên mẹ hoặc người nuôi dưỡng, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân, dân tộc thì gửi kèm bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân (mang theo bản chính để đối chiếu); đối với trường hợp nhầm lẫn về nơi đăng ký tạm trú thì kèm theo xác nhận của Công an khu vực về nơi đăng ký tạm trú.

Quy định này, không giới hạn thời gian sau bao lâu thì không được cấp lại giấy chứng sinh, cho nên cho dù đã 3 năm rồi, bạn vẫn có thể làm thủ tục xin cấp lại.

Bạn có thể đến nơi cấp Giấy chứng sinh cho con bạn để đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh.

Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh và giấy chứng minh nhân dân và giấy chứng sinh sai tên được cấp trước đó.
116
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206