Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Hai bên có thể tự giải chấp quyền sử dụng đất mà không cần ra công chứng?

Việc xóa đăng ký thế chấp (giải chấp) quyền sử dụng đất phải được thực hiện theo thủ tục của pháp luật.

Hồ sơ giải chấp nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai (nếu là tổ chức) hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (nếu là hộ gia đình, cá nhân).

Người đăng ký giải chấp phải chuẩn bị hồ sơ gồm: phiếu yêu cầu xóa đăng ký, văn bản đồng ý xóa đăng ký hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận thế chấp, bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn bản ủy quyền (nếu có).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, văn phòng đăng ký đất đai sẽ giải quyết yêu cầu. Thời gian giải quyết không quá 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 13 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
17
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588