Davil Trần
Davil Trần1 năm trước

Hỏi về áp dụng biểu thuế lũy tiến đối với người lao động

1. Người lao động làm việc tại DN đến 31/12/2016, từ ngày 01/01/2017 thì nghỉ việc. Trong năm 2016 người lao động cam kết chỉ có thu nhập duy nhất tại DN. Vậy DN có thể nhận giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho năm 2016 đối với người lao động trong trường hợp này không?

2. Khoản thu nhập của người lao động nghỉ việc từ 01/01/2017 nhưng có nguồn gốc từ năm 2016 (vì đến năm 2017 mới chi) thì khi chi DN có được áp dụng biểu thuế lũy tiến đối với người lao động không? Hay phải khấu trừ 10% thuế cho khoản thu nhập này?

3. Nếu người lao động làm việc từ tháng 1-> tháng 11 ở DN1; làm việc tháng 12 ở DN2. Nếu tháng 12 này ở DN 2 khấu trừ 10% thuế TNCN đối với thu nhập của người lao động thì người lao động này có thể ủy quyền cho DN1 quyết toán thuế TNCN không?
62

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận