Davil Trần
Davil Trần1 năm trước

Hỏi về quy định về thu hồi vốn tạm ứng hợp đồng

Vốn tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng, mức thu hồi từng lần do chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu và quy định cụ thể trong hợp đồng và bảo đảm thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng.
Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau:

Hợp đồng ký kết 9 tỷ đồng, tạm ứng hợp đồng 30% (2,7 tỷ đồng).
- Thanh toán lần 1:
Lũy kế giá trị hoàn thành: 5,0 tỷ đồng (đạt 55,56% giá trị hợp đồng).
Đề nghị thanh toán kỳ này: 5,0 tỷ đồng.
Khấu trừ tiền tạm ứng hợp đồng: 30% * 5,0 = 1,5 tỷ đồng.
Còn lại được thanh toán: 95% * 5,0 - 1,5 = 3,25 tỷ đồng.
- Thanh toán lần 2:
Lũy kế giá trị hoàn thành: 8,0 tỷ đồng (đạt 88,89% giá trị hợp đồng).
Đề nghị thanh toán kỳ này: (8,0 - 5,0) = 3,0 tỷ đồng.
Khấu trừ tiền tạm ứng hợp đồng: (2,7 - 1,5) = 1,2 tỷ đồng (thu hồi hết tạm ứng).
Còn lại được thanh toán: 95% * 3,0 - 1,2 = 1,65 tỷ đồng.
Ông Phương hỏi, việc lập hồ sơ thanh toán lần 2 như vậy có đúng theo quy định về việc thu hồi tiền tạm ứng theo Điều 8, Mục 6 Thông tư số 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính không?
85

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận