Davil Trần
Davil Trần1 năm trước

Hỏi về trường hợp Giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán hết hạn

Công ty tôi có 5 kiểm toán viên. Ngày 01/12/2017, 1 kiểm toán viên của Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hết thời hạn theo Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 202/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo quy định, doanh nghiệp kiểm toán cần có đủ tối thiểu là 5 kiểm toán viên. Ông Quang hỏi, Công ty ông muốn tiếp tục hoạt động sẽ cần tuyển thêm kiểm toán viên, vậy có cần làm khai báo lại hồ sơ của cả 5 kiểm toán viên không? Nếu không, Công ty ông phải làm thủ tục như thế nào để có thể tiếp tục hoạt động?
66

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận