Hướng dẫn thủ tục kết nạp hội viên cựu chiến binh

Cựu chiến binh bao gồm những đối tượng nào?
Theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì cựu chiến binh gồm những đối tượng sau:

Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo quy định tại khoản 1, 2, 3; và 4 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP.

Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30/4/1975; quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP; và tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP sửa đổi; bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ; gồm:

Quân nhân; công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg; ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ; chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp Bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng; trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp Bạn Lào sau ngày 30/4/1975 chuyên ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; (không được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);
Sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng; và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên; nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
Dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sau ngày 30/4/1975 đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Thủ tục kết nạp hội viên cựu chiến binh
Căn cứ vào Mục 2 Hướng dẫn số 17/HD-CCB; ngày 01 tháng 04 năm 2013; hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam của BCH T.Ư Hội quy định thủ tục xem xét kết nạp hội viên như sau:
– Thủ tục kết nạp hội viên cần ngắn gọn, nguyên tắc, đúng với tính chất quần chúng của Hội; song phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn và đúng thủ tục.

– Người xin vào Hội phải được nghiên cứu và tán thành Điều lệ Hội. Báo cáo với tổ chức Hội về lý lịch bản thân(chứng minh thuộc đối tượng được xem xét kết nạp) và có đơn xin vào Hội.

– Ban Chấp hành tổ chức cơ sở Hội (nơi không có Ban Chấp hành thì do hội nghị toàn thể hội viên) thảo luận; quyết định theo đa số. Những tổ chức cơ sở Hội có chi hội thì do chi hội đề nghị; tổ chức cơ sở Hội quyết định. Nơi có Phân hội thì Phân hội đề nghị, Chi hội xem xét, Ban Chấp hành tổ chức cơ sở Hội quyết định.

– Việc công bố; kết nạp hội viên trong một cuộc họp thường lệ của Chi hội hoặc tổ chức cơ sở hội; không công bố kết nạp ở Phân hội.”

Theo đó, sau khi có quyết định kết nạp hội viên thì cần công bố; kết nạp hội viên tại một cuộc họp thường lệ của Chi hội.
Trình tự thủ tục kết nạp hội viên cựu chiến binh
Các bước tiến hành buổi kết nạp hội viên như sau:

Chào cờ (nếu hội trường có trang trí cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ);
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Chi hội trưởng (Chủ tịch tổ chức cơ sở Hội nơi không có chi hội) đọc quyết định kết nạp hội viên của Ban Chấp hành tổ chức cơ sở Hội; trao quyết định kết nạp hội viên và gắn Huy hiệu Hội CCB cho hội viên mới;
Hội viên mới nhận quyết định kết nạp hội viên và Huy hiệu Hội, phát biểu cảm tưởng;
Đại diện Hội cấp trên phát biểu (nếu có);
Kết thúc nội dung công bố kết nạp hội viên.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877