Thanh Nga
Thanh Nga30 ngày trước

Khi nào phải trả lãi suất tín dụng?

Lãi suất tín dụng là khoản tiền chủ thẻ phải trả khi rút tiền mặt hoặc không thanh toán đúng hạn toàn bộ dư nợ của tháng trước. Các ngân hàng sẽ thu mức lãi suất từ 5% trở lên đối với số dư nợ hay số tiền tối thiểu còn lại trong thẻ tín dụng.

Khi đến kỳ hạn, nếu chủ thẻ thanh toán toàn bộ số dư trên sao kê, bao gồm dư nợ của kỳ trước, dư nợ rút tiền mặt, số tiền thanh toán hàng hóa, dịch vụ và khoản lãi, phí, phạt (nếu có), ngân hàng sẽ không thu lãi suất cho toàn bộ giao dịch trong kỳ này.

Nếu đến hạn thanh toán, chủ thẻ trả nợ ít nhất bằng khoản thanh toán tối thiểu, ngân hàng sẽ tính lãi đối với tất cả giao dịch trong kỳ sao kê. Phần dư nợ còn lại (gốc, lãi, phí, phạt) nếu chưa thanh toán sẽ tiếp tục bị tính lãi và được thể hiện trên sao kê của kỳ tiếp theo.
42
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699