Thanh Hiếu
Thanh Hiếu27 ngày trước

Không đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu có bị xử phạt?

Năm 1992, tôi được UBND huyện X giao đất sử dụng nhưng chưa làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu. Năm 2003, địa phương chúng tôi có tổ chức làm sổ đỏ nhưng tôi không đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu do bận công việc. Đến năm 2021, tôi mới bắt đầu đi làm sổ đỏ lần đầu thì nhận được yêu cầu nộp phạt vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước vì lỗi chậm không đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu. Vậy trong trường hợp trên, tôi có bắt buộc phải đi làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu không? Việc cơ quan nhà nước xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu có đúng quy định của pháp luật không?
61
Ý kiến (1)
 1. Công ty Luật AZ
  Công ty Luật AZ27 ngày trước
  Căn cứ tại điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai thì:

  “Điều 17. Không đăng ký đất đai

  1. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 95 của Luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

  a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu;

  b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

  2. Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, h, i, k và 1 khoản 4 Điều 95 của Luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

  a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động;

  b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.

  3. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

  4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  Buộc người đang sử dụng đất trong các trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.”

  Như vậy, Cơ quan chức năng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không đăng ký đất đai đúng theo quy định đối với bạn là có căn cứ.

Đăng nhập để tham gia bình luận

Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588