Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Mọi trường hợp xe gắn máy mới mua, đang chờ cấp biển số thì không được tham gia giao thông

Điều 6 Thông tư 58/2020/TT-BCA, chủ xe phải có trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký xe. Theo đó, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức, cá nhân mua xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục cấp đăng ký, biển số.

Mặt khác, xe gắn máy muốn tham gia giao thông phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Do đó, về nguyên tắc trong thời gian chưa có biển số, xe gắn máy không được lưu thông trên đường, trừ các trường hợp xe đăng ký tạm thời.

Điều 12 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông thì thuộc trường hợp được đăng ký tạm.

Như vậy, xe mới mua chưa có biển số nhưng đã được đăng ký tạm theo quy định thì vẫn được phép tham gia lưu thông.
18
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896