Một căn nhà không thể thế chấp đảm bảo cho nhiều hợp đồng vay tiền tại ngân hàng

Theo Điều 296 Bộ luật Dân sự thì một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm tài sản này có giá trị lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy, một căn nhà có thể được thế chấp để bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ trả tiền theo các hợp đồng tín dụng khác nhau. Tuy nhiên, phải đảm bảo điều kiện là tại thời điểm xác lập giao dịch thế chấp căn nhà, giá trị của căn nhà phải lớn hơn tổng giá trị của các khoản vay trước đó đã ký với ngân hàng.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588