Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân1 năm trước

Mua nhà đất dành cho người nước ngoài

Cho tôi hỏi người nước ngoài mua căn hộ ở Việt Nam thì được mua bao nhiêu căn hộ trên một người? Nếu được mua nhiều căn thì phải cùng dự án hay khác dự án (cùng thời điểm hay khác thời điểm)? Nếu một người nước ngoài được mua nhiều căn (ví dụ 5 căn hộ) thì người đó được sở hữu sổ hồng 50 năm cho mỗi một căn là 1 sổ hồng riêng hay chỉ được sở hữu 1 sổ hồng cho 7 căn được mua?
62

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận