Thoa Pham
Thoa Pham 7 ngày trước

Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với ngành gia công đóng gói là bao nhiêu?

Công ty tôi là công ty TNHH Phân bón hữu cơ nhận gia công đóng gói phân bón cho công ty cổ phần GROW FA thì khoản doanh thu từ dịch vụ gia công đóng gói phân bón thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT? Nếu có thì thế suất là bao nhiêu %?
23

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận