Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Nam, nữ "chung sống như vợ chồng" có bị ràng buộc về nghĩa vụ trước pháp luật không?

Chung sống như vợ chồng là việc hai bên không đăng ký kết hôn mà tự xác lập quan hệ, coi nhau như vợ chồng, thực hiện quyền và nghĩa vụ với nhau.

Để xem xét những ràng buộc về pháp luật, hai bên phải xác định mốc thời gian bắt đầu chung sống.

Trường hợp 1: Trước ngày 3/1/1987 (ngày Luật Hôn nhân và gia đình 1986 có hiệu lực), nếu hai người chỉ chung sống mà không đăng ký kết hôn thì vẫn được pháp luật thừa nhận quan hệ vợ chồng. Do đó, hai bên sẽ bị ràng buộc về pháp lý và phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với nhau.

Trường hợp 2: Kể từ ngày 1/1/2001, pháp luật sẽ không công nhận hai người là vợ chồng hợp pháp nếu chỉ sống chung mà không kết hôn. Do vậy, mối quan hệ này không có sự ràng buộc về pháp lý.
34
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896