Trương Văn Đăng
Trương Văn Đăng1 tháng trước

Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì vẫn được kết hôn?

Pháp luật hiện hành không có quy định khái niệm thế nào là "người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự". Tuy nhiên, khoản 1 Điều 24 Bộ luật Dân sự năm 2015 có liệt kê các trường hợp được xác định là hạn chế năng lực hành vi dân sự, gồm: người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình, thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 8 Luật HN&GĐ quy định điều kiện kết hôn bao gồm:
- Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định.
- Không bị mất năng lực hành vi dân sự.
- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2, Điều 5 của Luật này.
Căn cứ vào các quy định trên thì người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không thuộc trường hợp không đủ điều kiện kết hôn. Tức pháp luật hiện hành vẫn công nhận quyền được kết hôn của những người này. Do đó, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự vẫn được kết hôn.
83
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896