Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân10 tháng trước

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với vấn đề thừa kế

Bố mẹ tôi lập di chúc với nội dung để lại di sản là toàn bộ quyền sử dụng đất cho em trai của tôi. Em trai tôi đã xây dựng nhà ở trên mảnh đất đó nhưng chưa bổ sung nhà vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp bố mẹ tôi mất thì em trai tôi được thừa kế cả quyền sử dụng đất và nhà ở trên đất đó hay chỉ được thừa kế quyền sử dụng đất. Để được thừa kế cả quyền sử dụng đất và nhà ở thì bố mẹ và em trai tôi phải làm thêm thủ tục gì nữa không?
35

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận