Sinh viên hay bố, mẹ sinh viên có trách nhiệm trả nợ khi vay vốn sinh viên?

Tại Điều 3 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có quy định:

Điều 3. Phương thức cho vay:

- Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở.

- Giao Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên.

=> Như vậy, theo quy định định trong luật thì việc vay vốn cho đối tượng là học sinh, sinh viên để hỗ trợ chi phí học tập thì trách nhiệm trả nợ thuộc về đại diện hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình có thể xác định thông qua tên chủ hộ trên sổ hộ khẩu.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699