Thanh Hiếu
Thanh Hiếu27 ngày trước

Sử dụng đất của người khác bỏ hoang có được cấp sổ đỏ không?

Tôi sử dụng một mảnh đất của đoàn khảo sát địa chất đã bỏ đi từ năm 1982 thì có được cấp sổ đỏ không (Năm 1982 đoàn khảo sát địa chất bỏ đi khỏi mảnh đất đó và tôi sử dụng ổn định từ năm đó đến hiện tại luôn)? Chính quyền xã đã thừa nhận có sự lỏng lẻo trong công tác quản lý đất đai nên để dân (ý xã nói là để tôi) chiếm đất sử dụng bất hợp pháp từ lúc đó đến giờ nên tôi không đủ điều kiện để cấp sổ đỏ. Xin hỏi, xã nói vậy đúng hay sai?
35
Ý kiến (1)
 1. Công ty Luật AZ
  Công ty Luật AZ27 ngày trước
  Căn cứ khoản 2, Điều 101 Luật Đất đai 2013: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

  Điều 20, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “….Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất…..”

  Điều 21, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định:

  “Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau đây:

  a) Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất;

  e) Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh, giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký;”

  Căn cứ các quy định trên, có thể thấy rằng việc người sử dụng đất sử dụng đất sử dụng đất ổn định từ năm 1982 đến nay, thực hiện kê khai nộp thuế sử dụng đất đầy đủ thì đáp ứng điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Chính quyền xã có quyền từ chối việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu xác nhận việc sử dụng đất có tranh chấp hoặc không phù hợp quy hoạch sử dụng đất và trong trường hợp đó thì phải trả lời lý do cụ thể theo đúng quy định của pháp luật, không thể trả lời vì “có sự lỏng lẻo trong công tác quản lý đất đai” mà từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được.

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206