Tag: chứng thực là gì

Phân biệt sự khác nhau giữa công chứng và chứng thực?

Phân biệt sự khác nhau giữa công chứng và chứng thực?

Phân biệt sự khác nhau giữa công chứng và chứng thực? Công chứng là “công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng”. Chứng thực là “cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Vậy những sự khác nhau này sẽ được phân tích cụ...

Công chứng chứng thực giấy tờ bản sao ở đâu? Lệ phí chứng thực bao nhiêu

Công chứng chứng thực giấy tờ bản sao ở đâu? Lệ phí chứng thực bao nhiêu

Công chứng chứng nhận giấy tờ bản sao ở đâu, tại các cơ quan có thẩm quyền công chứng thuộc xã, huyện.. hay tại các phòng công chứng, văn phòng công chứng là những câu hỏi của rất nhiều người lần đầu đi công chứng các giấy...