Tìm kiếm: mã số doanh nghiệp

Hướng dẫn khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp theo quy định

Hướng dẫn khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp theo quy định

Mã số thuế là gì? Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế (bao gồm cả...

Menu Luật sư Hỏi đáp Việc làm Tài khoản