Huế Trans
Huế Trans1 tháng trước

Tài khoản công bố thông tin của DN nhà nước trên Cổng thông tin DN bao gồm các nội dung nào?

Căn cứ Khoản 2 Điều 22 Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định tài khoản công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước trên Cổng thông tin doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau:
- Thông tin về người đại diện theo pháp luật: Họ và tên, số chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân; số điện thoại; thư điện tử; chức vụ.
- Thông tin cơ bản về doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, thư điện tử, trang thông tin điện tử; cơ quan đại diện chủ sở hữu; tỷ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Trân trọng!
43

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận