Nguyễn Quốc Trường
Nguyễn Quốc Trường3 tháng trước

Thủ tục đăng ký bản quyền cho tác phẩm mỹ thuật

Tôi là sinh viên ngành mỹ thuật, vừa rồi tôi có thực hiện một bức tranh bằng chất liệu gỗ và được chọn đem đi triển lãm. Vậy cho tôi hỏi, thủ tục đăng ký bảo hộ cho bức tranh này như thế nào? Xin cảm ơn
87

Ý kiến (1)

 1. Luật Greenlaw
  Luật Greenlaw3 tháng trước
  Theo khoản 2 Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Điều 2 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 thì hồ sơ đăng ký quyền tác giả gồm các giấy tờ sau:

  - Tờ khai đăng ký quyền tác giả;

  - Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

  - Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

  - Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

  - Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
  - Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

  Khi hoàn thiện hồ sơ, bạn nộp hồ sơ cho Cục Bản quyền tác giả.

  Trong thời hạn 15 ngày, Cục Bản quyền tác giả sẽ giải quyết cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Đăng nhập để tham gia bình luận